GDPR - Informace ke zpracovávání osobních údajů

UPOZORNĚNÍ: Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře v tomto e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

UPOZORNĚNÍ: Tento web používá soubory cookie (více informací najdete zde). Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. 

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsem provozovatelem e-shopu www.kocicipani.cz, jmenuji se Kateřina Kuchařová, IČ: 71612408, se sídlem Budějovická 820/42, 140 00 Praha 4, registrovaná v Živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4. Jsem správcem osobních údajů dle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a zpracovávám některé Vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek.

 

Jaké Vaše údaje zpracovávám?

Zpracovávám jen ty osobní údaje, které mi poskytujete v souvislosti s využíváním služeb e-shopu www.kocicipani.cz (registrace uživatele, dotaz na zboží, objednání a doprava zboží atd.) či s přihlášením se k odběru obsahového newsletteru. Jedná se tak nejčastěji o:

 • jméno a příjmení
 • fakturační a zasílací adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail

Dále se jedná o technické údaje, které získám tím, že používáte web www.kocicipani.cz. Jedná se nejčastěji o IP adresu, soubory cookies (více informací o cookies dále), případně jiný online identifikátor.


Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?

Především proto, abych Vám mohla poskytnout službu – tedy dodat kočičí zboží, které chcete. A také proto, abych mohla zlepšovat kvalitu služeb, vyvíjet nové, zobrazovat vám relevantní reklamy, provádět analýzy a zasílat obchodní sdělení.

Odhlášení přijímání obchodních sdělení je kdykoliv možné kliknutím na odkaz přímo v newsletteru, nebo e-mailem na kocicipani@riversong.cz.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou zcela v bezpečí. Pečlivě si vybírám své partnery, kterým data svěřuji, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je prioritou. Všichni moji partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

Shoptet s.r.o. – poskytovatel softwarového e-shopového řešení pro www.kocicipani.cz

A dále firmy, které

 • se starají o doručení objednaného zboží (např. Česká pošta, Zásilkovna – jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • se starají o analýzy návštěvnosti e-shopu (např. Google Analytics – technické údaje)
 • provozují reklamní systémy pro cílenou reklamu (např. Google AdWords – technické údaje)
 • provádějí průzkum spokojenosti s nákupem (Heuréka – e-mailová adresa)

Za určitých podmínek mám pak povinnost některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?

Vaše údaje budu zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, tzn. po dobu 2 let od Vaší poslední objednávky, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používám?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužívám pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies např. umožňují rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (televizní programy, počasí, horoskopy). Soubory cookie také používám k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce, tzn. k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti našeho e-shopu či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatel máte možnost používání cookies odmítnout. 

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2019. Jakožto správce jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytl/a.