Reklamace

Reklamací máme opravdu málo, ale když už se nějaká vyskytne, snažíme se našim zákazníkům maximálně vyjít vstříc. Doporučujeme Vám nás při reklamaci nejprve kontaktovat na e-mailu info@kocicipani.cz nebo na tel. +420 739 018 221 (po-pá 8.00-18.00 hod.) - obvykle se vše takto vyřeší nejrychleji. 

Reklamační řád v úplném znění je součástí Obchodních podmínek (ke stažení ZDE), čl. 8.

Doba, kdy je možné zboží reklamovat, činí 24 měsíců od zakoupení zboží. Odpovídáme za to, že naše zboží při převzetí nemá vady (kromě zboží prodávaného za nižší cenu právě kvůli vadě). Pokud se během prvních 12 měsíců od zakoupení zboží vyskytne vada, má se za to, že zboží bylo vadné už v době převzetí.

POSTUP REKLAMACE

 1. Vyplňte reklamační protokol (ke stažení ZDE), který obsahuje všechny důležité informace, které jsou potřebné pro bezproblémové vyřízení reklamace.
 2. Závadu popište co nejpodrobněji. 
 3. V protokolu uveďte také číslo bankovního účtu pro případ, že bude reklamace uznaná a vada bude neodstranitelná, nebo zboží již nebude dostupné. 
 4. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište. 
 5. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme přiložit i kopii daňového dokladu - faktury. Komunikace se tak výrazně urychlí.
 6. Balíček s reklamovaným zbožím, reklamačním protokolem a ideálně také s kopií daňového dokladu odešlete na naši adresu
  RiverSong s.r.o.
  Budějovická 820/42
  140 00 Praha 4
 7. V zákonné lhůtě Vás budeme informovat o výsledku reklamačního řízení. 

Děkujeme za spolupráci! 

UPOZORNĚNÍ: Zákonné důvody pro zamítnutí reklamace jsou mj. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, použití výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci (např. ohněm či vodou), atp. Děkujeme za pochopení.