Etický kodex

Etický kodex Kočičí paní

E-shop Kočičí paní provozuje RiverSong s.r.o., rodinná firma vázaná Etickým kodexem rodinného podniku České republiky

Cílem etického kodexu je deklarovat naši vůli dodržovat normy chování v naší denní praxi a vztazích s obchodními partnery a zákazníky, a přispívat tak ke kultivaci podnikatelského prostředí a prohlubování transparentnosti a partnerství.

Podporujeme rozvoj rodinného podnikání, a to nejen v rámci rozvoje naší vlastní rodinné firmy, ale především snahou pomoci dalším českým a moravským rodinným firmám v jejich rozvoji, motivovat nastupující generace a podnítit jejich zájem o pochopení specifik a neopakovatelné výjimečnosti rodinného podnikání.

Naše firemní hodnoty definované tímto kodexem jsou základem veškerých rozhodnutí a všech aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji naší rodinné firmy. Tyto hodnoty tvoří nedílnou součást naší firemní kultury a obchodní strategie. Věříme, že naši firemní kulturu je nutné pěstovat jako otevřenou, inovativní a orientovanou na dosahování výsledků.

My a zaměstnanci

 • Respektujeme všechny své zaměstnance, ctí jejich důstojnost, soukromí a osobní práva a netolerujeme diskriminaci.
 • Projevujeme úctu ke svým zaměstnancům a veškerým jednáním se jim snažíme poskytovat příklad přístupu k zákonům, normám, zvyklostem a mravním zásadám.
 • Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a zavazujeme se k jejich dodržování.
 • Všichni naši zaměstnanci mají právo na vytvoření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci.
 • Porušení pravidel uvedených v našem Etickém kodexu mohou zaměstnanci oznámit vedení firmy anonymně nebo požádat o naprostou důvěrnost. Zaměstnanci, kteří ohlásí domnělé porušení tohoto kodexu, se nemusí obávat žádných důsledků nebo postihů.
 • Zaměstnancům poskytujeme zpětnou vazbu a hodnocení jejich výkonů a chování a ctíme zásady spravedlivého odměňování vázaného na výsledky práce.
 • Vedle pracovních povinností věnujeme pozornost i zásadám správného chování zaměstnanců, jak k zákazníkům, dodavatelům, tak i k ostatním zaměstnancům.
 • Systematicky se věnujeme profesnímu a osobnímu rozvoji zaměstnanců.

My a obchodní partneři

 • Obchodní vztahy mezi námi a našimi obchodními partnery jsou založeny na slušnosti a spolehlivosti a jsou udržovány na úrovni, která zvyšuje pověst rodinného podnikání.
 • Ve všech aktivitách dodržujeme zákony, normy, důsledně plníme uzavřené smlouvy a dohody a interní pravidla.
 • Platební morálku považujeme za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.
 • Zákazníkům poskytujeme nejvyšší dosažitelnou kvalitu a osobní péči.
 • Pěstujeme dlouhodobé vztahy se svými dodavateli.
 • Ve spolupráci s dodavateli a zákazníky rozvíjíme inovace a vývoj svých produktů, vybavení, marketingu.
 • Distancujeme se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy.
 • Nikdy nepřijímáme od třetích osob žádné platby, dary nebo jiné odměny, které by mohly zpochybnit naši objektivitu při rozhodování.

Společenská odpovědnost

 • Všechny členy firmy a zaměstnance vedeme k projevování osobní společenské zodpovědnosti a k ochraně přírody.
 • Chráníme životní prostředí prostřednictvím využíváním takových materiálů a technologických postupů, které v co nejmenší míře poškozují lidské zdraví i životní prostředí.
 • Nabízíme výrobky ve vysoké jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví.
 • Poskytujeme maximální záruky za kvalitu svých výrobků.
 • Zapojujeme se dle svých možností do podpory kultury, sportu, zájmových, občanských organizací a spolků.
 • Pečujeme a vylepšujeme zdravé životní prostředí.
 • Svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytváříme atmosféru důvěry a korektnosti.

Jsme rodinná firma, stavíme na rodinných hodnotách a péči o rodinné tradice

 • Zacházíme spravedlivě se všemi členy rodiny a společníky firmy, pěstujeme s nimi dobré vztahy a chráníme jejich práva.
 • Při řízení firmy důsledně aplikovat principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti a Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD. 
 • Jednáme otevřeně a poskytujeme veškeré relevantní informace užitečné pro členy a partnery firmy, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení.
 • Vedeme našeho syna k úctě k odkazu a práci předků, ke spořádanému životu a investujeme do jeho vzdělání. 
 • Zachováváme historii podnikatelského rodu. 
 • Vytváříme v rodině vědomí o výhodách rodinného podnikání.
 • Vedeme firmu s cílem předat ji dalším generacím. 
 • Zájmy rodiny nadřazujeme nad podnikání a vlastnictví firmy.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení