Dolní menu

Reklamace

Reklamací máme opravdu málo, ale když už se nějaká vyskytne, snažíme se našim zákazníkům maximálně vyjít vstříc. Doporučujeme Vám nás při reklamaci nejprve kontaktovat na e-mailu info@kocicipani.cz nebo na tel. +420 739 018 221 (po-pá 8.00-18.00 hod.) - obvykle se vše takto vyřeší nejrychleji. 

Reklamační řád v úplném znění je součástí Obchodních podmínek (ke stažení ZDE), čl. 8.

Doba, kdy je možné zboží reklamovat, činí 24 měsíců od zakoupení zboží. Odpovídáme za to, že naše zboží při převzetí nemá vady (kromě zboží prodávaného za nižší cenu právě kvůli vadě). Pokud se během prvních 12 měsíců od zakoupení zboží vyskytne vada, má se za to, že zboží bylo vadné už v době převzetí.

POSTUP REKLAMACE

 1. Vyplňte reklamační protokol (ke stažení ZDE), který obsahuje všechny důležité informace, které jsou potřebné pro bezproblémové vyřízení reklamace.
 2. Závadu popište co nejpodrobněji. 
 3. V protokolu uveďte také číslo bankovního účtu pro případ, že bude reklamace uznaná a vada bude neodstranitelná, nebo zboží již nebude dostupné. 
 4. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište. 
 5. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme přiložit i kopii daňového dokladu - faktury. Komunikace se tak výrazně urychlí.
 6. Balíček s reklamovaným zbožím, reklamačním protokolem a ideálně také s kopií daňového dokladu odešlete na naši adresu
  RiverSong s.r.o.
  Budějovická 820/42
  140 00 Praha 4
 7. V zákonné lhůtě Vás budeme informovat o výsledku reklamačního řízení. 

Děkujeme za spolupráci! 

UPOZORNĚNÍ: Zákonné důvody pro zamítnutí reklamace jsou mj. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, použití výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci (např. ohněm či vodou), atp. Děkujeme za pochopení. 

Informace ke zpracovávání osobních údajů

UPOZORNĚNÍ: Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře v tomto e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

UPOZORNĚNÍ: Tento web používá soubory cookie (více informací najdete zde). Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. 

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Provozovatelem e-shopu www.kocicipani.cz je společnost RiverSong s.r.o. se sídlem Budějovická 820/42, 140 00 Praha 4, IČO: 03780937, registrovaná pod spisovou značkou C 237685 u Městského soudu v Praze. RiverSong s.r.o. je správcem osobních údajů dle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a zpracovává některé Vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek.

 

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním služeb e-shopu www.kocicipani.cz (registrace uživatele, dotaz na zboží, objednání a doprava zboží atd.) či s přihlášením se k odběru obsahového newsletteru. Jedná se tak nejčastěji o:

 • jméno a příjmení
 • fakturační a zasílací adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail

Dále se jedná o technické údaje, které získáme tím, že používáte web www.kocicipani.cz. Jedná se nejčastěji o IP adresu, soubory cookies (více informací o cookies dále), případně jiný online identifikátor.


Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Především proto, abychom Vám mohli poskytnout službu – tedy dodat kočičí zboží, které chcete. A také proto, abychom mohli zlepšovat kvalitu služeb, vyvíjet nové, zobrazovat Vám relevantní reklamy, provádět analýzy a zasílat obchodní sdělení.

Odhlášení přijímání obchodních sdělení je kdykoliv možné kliknutím na odkaz přímo v newsletteru, nebo e-mailem na info@kocicipani.cz.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou zcela v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým data svěřujeme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • Shoptet s.r.o. – poskytovatel softwarového e-shopového řešení pro www.kocicipani.cz
 • Smartsupp.com s.r.o. – poskytovatel softwarového řešení pro live chat

A dále firmy, které

 • se starají o doručení objednaného zboží (např. Česká pošta, Zásilkovna – jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • se starají o analýzy návštěvnosti e-shopu (např. Google Analytics – technické údaje, Behavee – technické údaje, MonkeyData s.r.o. - kontaktní údaje)
 • provozují reklamní systémy pro cílenou reklamu (např. Google AdWords, Seznam Sklik, Facebook – technické údaje, Pinterest – technické údaje, Dognet – technické údaje, Glami - technické údaje, Ecomail – e-mailová adresa)
 • provádějí průzkum spokojenosti s nákupem (Heuréka – e-mailová adresa)
 • zpracovávají naše účetnictví

Za určitých podmínek máme pak povinnost některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOÚ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, tzn. po dobu 2 let od Vaší poslední objednávky, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužívám pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies např. umožňují rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (televizní programy, počasí, horoskopy). Soubory cookie také používám k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce, tzn. k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti našeho e-shopu či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Konkrétně používáme tyto cookies:

Nezbytné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK Souhlas s použitím cookies


Analytické cookies

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics
Google Optimize Používáme ho k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu Podmínky služby Google Optimize
Behavee Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Behavee

 

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik
Pinterest Používáme Pinterest k cílení reklamy Podmínky služby Pinterest
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook
SmartSupp Chat a Smartlook nahrávky Podmínky služby SmartSupp
Behavee Používáme Behavee k analýze chování návštěvníků webu  Podmínky služby Behavee
Dognet Používáme affiliatte program Dognet k cílení reklamy Podmínky služby Dognet
Glami Používáme Glami k cílení reklamy Podmínky služby Glami

 

Informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Jak si můžete cookies vypnout?

V různých prohlížečích je to různé. Super návod, jak na jednotlivé prohlížeče, najdete tady: https://napoveda.seznam.cz/cz/povoleni-cookies/ 

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020. Jakožto správce jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

 

O cookies

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužívám pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies např. umožňují rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (televizní programy, počasí, horoskopy). Soubory cookie také používám k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce, tzn. k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti našeho e-shopu či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Konkrétně používáme tyto cookies:

Nezbytné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK Souhlas s použitím cookies


Analytické cookies

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics
Google Optimize Používáme ho k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu Podmínky služby Google Optimize
Behavee Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Behavee

 

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords
(Doubleclick)
Používáme Adwords k cílení reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik
Pinterest Používáme Pinterest k cílení reklamy Podmínky služby Pinterest
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook
SmartSupp Chat a Smartlook nahrávky Podmínky služby SmartSupp
Behavee Používáme Behavee k analýze chování návštěvníků webu  Podmínky služby Behavee
Dognet Používáme affiliatte program Dognet k cílení reklamy Podmínky služby Dognet
Glami Používáme Glami k cílení reklamy Podmínky služby Glami
Favi Používáme Favi k cílení reklamy Podmínky služby Favi

 

Informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

Jak si můžete cookies vypnout?

V různých prohlížečích je to různé. Super návod, jak na jednotlivé prohlížeče, najdete tady: https://napoveda.seznam.cz/cz/povoleni-cookies/ 

 

 

 

 

Etický kodex

Etický kodex Kočičí paní

E-shop Kočičí paní provozuje RiverSong s.r.o., rodinná firma vázaná Etickým kodexem rodinného podniku České republiky

Cílem etického kodexu je deklarovat naši vůli dodržovat normy chování v naší denní praxi a vztazích s obchodními partnery a zákazníky, a přispívat tak ke kultivaci podnikatelského prostředí a prohlubování transparentnosti a partnerství.

Podporujeme rozvoj rodinného podnikání, a to nejen v rámci rozvoje naší vlastní rodinné firmy, ale především snahou pomoci dalším českým a moravským rodinným firmám v jejich rozvoji, motivovat nastupující generace a podnítit jejich zájem o pochopení specifik a neopakovatelné výjimečnosti rodinného podnikání.

Naše firemní hodnoty definované tímto kodexem jsou základem veškerých rozhodnutí a všech aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji naší rodinné firmy. Tyto hodnoty tvoří nedílnou součást naší firemní kultury a obchodní strategie. Věříme, že naši firemní kulturu je nutné pěstovat jako otevřenou, inovativní a orientovanou na dosahování výsledků.

My a zaměstnanci

 • Respektujeme všechny své zaměstnance, ctíme jejich důstojnost, soukromí a osobní práva a netolerujeme diskriminaci.
 • Projevujeme úctu ke svým zaměstnancům a veškerým jednáním se jim snažíme poskytovat příklad přístupu k zákonům, normám, zvyklostem a mravním zásadám.
 • Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a zavazujeme se k jejich dodržování.
 • Všichni naši zaměstnanci mají právo na vytvoření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci.
 • Porušení pravidel uvedených v našem Etickém kodexu mohou zaměstnanci oznámit vedení firmy anonymně nebo požádat o naprostou důvěrnost. Zaměstnanci, kteří ohlásí domnělé porušení tohoto kodexu, se nemusí obávat žádných důsledků nebo postihů.
 • Zaměstnancům poskytujeme zpětnou vazbu a hodnocení jejich výkonů a chování a ctíme zásady spravedlivého odměňování vázaného na výsledky práce.
 • Vedle pracovních povinností věnujeme pozornost i zásadám správného chování zaměstnanců, jak k zákazníkům, dodavatelům, tak i k ostatním zaměstnancům.
 • Systematicky se věnujeme profesnímu a osobnímu rozvoji zaměstnanců.

My a obchodní partneři

 • Obchodní vztahy mezi námi a našimi obchodními partnery jsou založeny na slušnosti a spolehlivosti a jsou udržovány na úrovni, která zvyšuje pověst rodinného podnikání.
 • Ve všech aktivitách dodržujeme zákony, normy, důsledně plníme uzavřené smlouvy a dohody a interní pravidla.
 • Platební morálku považujeme za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.
 • Zákazníkům poskytujeme nejvyšší dosažitelnou kvalitu a osobní péči.
 • Pěstujeme dlouhodobé vztahy se svými dodavateli.
 • Ve spolupráci s dodavateli a zákazníky rozvíjíme inovace a vývoj svých produktů, vybavení, marketingu.
 • Distancujeme se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy.
 • Nikdy nepřijímáme od třetích osob žádné platby, dary nebo jiné odměny, které by mohly zpochybnit naši objektivitu při rozhodování.

Společenská odpovědnost

 • Všechny členy firmy a zaměstnance vedeme k projevování osobní společenské zodpovědnosti a k ochraně přírody.
 • Chráníme životní prostředí prostřednictvím využíváním takových materiálů a technologických postupů, které v co nejmenší míře poškozují lidské zdraví i životní prostředí.
 • Nabízíme výrobky ve vysoké jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví.
 • Poskytujeme maximální záruky za kvalitu svých výrobků.
 • Zapojujeme se dle svých možností do podpory kultury, sportu, zájmových, občanských organizací a spolků.
 • Pečujeme a vylepšujeme zdravé životní prostředí.
 • Svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytváříme atmosféru důvěry a korektnosti.

Jsme rodinná firma, stavíme na rodinných hodnotách a péči o rodinné tradice

 • Zacházíme spravedlivě se všemi členy rodiny a společníky firmy, pěstujeme s nimi dobré vztahy a chráníme jejich práva.
 • Při řízení firmy důsledně aplikovat principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti a Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD. 
 • Jednáme otevřeně a poskytujeme veškeré relevantní informace užitečné pro členy a partnery firmy, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení.
 • Vedeme našeho syna k úctě k odkazu a práci předků, ke spořádanému životu a investujeme do jeho vzdělání. 
 • Zachováváme historii podnikatelského rodu. 
 • Vytváříme v rodině vědomí o výhodách rodinného podnikání.
 • Vedeme firmu s cílem předat ji dalším generacím. 
 • Zájmy rodiny nadřazujeme nad podnikání a vlastnictví firmy.

 

O nás

Povídání Kočičí paní Kateřiny o tom, kde se vzaly kočičky, kam se podíváš

Kdykoliv jsem dřív někde náhodou narazila na kočičí náušnice, doplňky nebo vychytávky, hned jsem po nich skočila. Někdy okolo roku 2014 mě napadlo, že nás takových mile střelených „kočičích paní“ musí určitě být víc… A tak jsem pro sebe i pro Vás založila Kočičí paní – e-shop s kočičárnami všeho druhu.

Stojí za ním hodně mravenčí práce, kdy v nabídce tisíců českých i světových dílen, autorů a výrobců hledám a vyzobávám kočičí věcičky a postupně se pouštím i do vlastních produktů a návrhů. Moc mě to baví a vím, že tím přináším potěšení spoustě lidí. Po cestě mi začala pomáhat i rodina a v roce 2020 jsme se stali registrovaným Rodinným podnikem České republiky (a zavázali se mj. dodržovat tento etický kodex).

Díky kočičkám jsem potkala spoustu báječných kočičích lidí a našla také několik úžasných zvířátkovských organizací, kterým teď Kočičí paní pomáhá.

Děkuju moc za Vaši přízeň a přeju si, ať Vám moje kočičárny ještě hodně dlouho dělají radost! 

Káča, ta Kočičí paní